Generalforsamling

 

 Der indkaldes til ordinær generalforsamling søndag, den 21. januar 2024 kl. 11.00. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og godkendelse af indkaldelsen.
  2. Bestyrelsens beretning herunder orientering fra udvalgene.
  3. Aflæggelse af regnskab for 2023 og budget for 2024.
  4. Fastsættelse af indskud og kontingent for år 2025.
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, men forbeholder sig ret til at hæve kontingentet med op til kr. 150,- kr. hvis kreds og landsforening på deres generalforsamlinger (som holdes efter vores) vedtager kontingentstigninger. 
  5. Indkomne forslag. (skal være formanden i hænde på mail senest den 26. december 2023).
  6. Valg af formand. Marianne Hansen er på valg. Modtager genvalg.  
  7. Valg af kasserer. Helle Weiergang er ikke på valg. 
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Esben Pedersen er på valg. Modtager genvalg.  

Dennis Skjoldgård Villadsen er ikke på valg. 

Joan Frisk Christensen er ikke på valg. 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

Søren Gren, 1. suppleant er på valg. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørn Gade Hansen. Vælges han til 1. suppleant, skal der findes en ny 2. suppleant. Bestyrelsen foreslår

Anette Svinth Nygaard. 

9.    Valg af revisor. Vibeke Hjorth Kjeldsen er på valg. Modtager genvalg.

10.  Valg af revisorsuppleant. Jan Hansen er på valg. Modtager genvalg. 

11.  Eventuelt.

Nyheder

Sponsorer